Direct inloggen
Klantnummer:
Wachtwoord:

Hoofdmenu

Home / contact
Info
Trainingen
EN 1176 1-11
EN 1177
Inspecties
Onderhoud en reparatie
  

 

Info

Een van de belangrijkste bijdragen aan de ontwikkeling van een kind is spelen.
Spelen, maar dan wel op een veilige verantwoorde speelplaats, met toestellen
die aan alle veiligheidseisen voldoen. 
Speeltoestellen moeten veilig zijn en regels zijn daarom vastgelegd in de Wet 
Attractiebesluit Speeltoestellen (WAS) eerder het Besluit Veiligheid Attractie- en 
Speeltoestellen. 
Een speeltoestel mag bij redelijk te verwachten gebruik geen gevaar voor veiligheid of
gezondheid van de gebruiker opleveren.

Het besluit stelt eisen aan een toestel gedurende de gehele levensduur van het toestel,
dus tot het wordt afgebroken.
De beheerder, eigenaar, blijft dus ook de onderhoudsverplichting houden. 
Om voldoende zicht op de veiligheid en het onderhoud van een toestel te houden is een 
periodieke veiligheidsinspectie verplicht. 

Veiligspelen.nl;heeft zich als onafhankelijk inspectiebureau 
toegelegd op inspecties en onderhoud van speelgelegenheden.
Onafhankelijk, want Veiligspelen.nl is geen leverancier of fabrikant. Door dit onafhankelijke
karakter kunnen we ons optimaal richten op alle veiligheidsaspecten van speeltoestellen.